Używamy plików cookie na naszych stronach internetowych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i jak najlepszej komfortu użytkowania.
Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej o plikach cookie tutaj.

X

Testy Uricult

Testy hodowli Uricult są przeznaczone do diagnostyki zakażeń dróg moczowych (UTI) przez wykazanie i zapobiegawcze wykrywanie drobnoustrojów (całkowitą liczbę bakterii, bakterii Gram-ujemnych, paciorkowców jelitowych, E. coli) w próbkach moczu. Test można przeprowadzić w punkcie opieki medycznej lub użyć podłoża jako dogodnego sposobu transportu próbek hodowanych.

Ogólnie

Testy Uricult są dostępne w trzech różnych, łatwych w użyciu wersjach.

Podłoża zanurzane Uricult opierają się na dwóch podłożach agarowych. Agar CLED jest przeznaczony do oznaczania całkowitej liczny bakterii w próbkach moczu, a selektywny agar MacConkey ułatwia wzrost bakterii Gram-ujemnych.

Podłoża zanurzane Uricult Plus opierają się na trzech podłożach agarowych. Oprócz podłoży agarowych CLED i MacConkey, Uricult Plus ma selektywne podłoże Enterococcus przeznaczone specjalnie do wykrywania paciorkowców jelitowych.

Podłoża zanurzane Uricult Trio opierają się na trzech podłożach agarowych. Oprócz podłoży agarowych CLED i MacConkey, Uricult Trio ma selektywne podłoże E. coli przeznaczone specjalnie do wykrywania Gram-ujemnych organizmów wytwarzających β-glukuronidazę, z których Escherichia coli występuje najczęściej w zakażeniach dróg moczowych.

Testy Uricult zapewniają

  • Testy na miejscu, eliminujące konieczność transportu próbek moczu
  • Wynik daje dokładny obraz stanu klinicznego w momencie pobierania próbki
  • Łatwość wykonania: Zanurzenie - Inkubacja - Interpretacja
  • Trwałość, ponieważ testy Uricult mogą być miesiącami przechowywane w temperaturze pokojowej.

Dane techniczne

Dostępne produkty
Zastosowanie Do stosowania w diagnostyce in vitro
Metoda

Hodowla

Rodzaj próbki Mocz
Czas do uzyskania wyniku 16 - 24 godz.
Odczytywanie wyniku Wizualna
Przechowywanie 7 - 25 °C
Wymagane dodatkowo

Inkubator zdolny do zapewnienia temperatury +36 ±2°C

Dodatkowe uwagi

Przechowywać w miejscu chronionym przed dostępem powietrza i wahaniami temperatury. Nie dopuszczać do zamrażania.

Zastrzeżony znak towarowy Uricult jest zarejestrowanym znakiem towarowym Orion Diagnostica Oy.

Informacje na temat testów

Zakażenia dróg moczowych (UTI) należą do najpowszechniejszych zakażeń wywoływanych przez bakterie. Ważne jest odpowiednie weryfikowanie i leczenie UTI, ponieważ nieleczone UTI może  powodować uszkodzenie nerek. Hodowle bakteryjne odpowiednio pobranych i obsługiwanych próbek moczu mogą zapewnić dokładną diagnozę. Jednak transportowanie próbek moczu z punktu opieki do laboratorium może prowadzić do otrzymania nieprawidłowych wyników, ponieważ w przypadku nieprawidłowego transportu próbki bakterie mogą namnażać się.

Testy Uricult to podłoża zanurzane do hodowli próbek moczu. Podłoża są pokryte z obu stron agarem, w zależności od testu dwoma lub trzema podłożami. Podłoże można zanurzyć w moczu lub wylać mocz na podłoże. Następnie, inokulowane podłoże jest umieszczane z powrotem w probówce, dzięki czemu jest gotowe do inkubacji lub transportu. Po inkubacji obecność bakterii wskazują kolonie rosnące na powierzchni agaru. Ponieważ każda kolonia jest wynikiem namnażania pojedynczej komórki bakteryjnej, liczba kolonii wskazuje liczbę jednostek tworzących kolonie (ang. colony forming units, CFU/ml) w próbce moczu.

Całkowita liczba kolonii we wszystkich testach Uricult jest określana na podstawie pierwotnie zielonego agaru CLED przez dopasowanie gęstości kolonii do karty modelowej. Na podstawie wyglądu na agarze CLED bakterie mogą być klasyfikowane jako laktozo-dodatnie lub ujemne. Liczbę bakterii Gram-ujemnych można, w przypadku wszystkich testów Uricult, określić na podstawie brązowo-czerwonego, selektywnego agaru MacConkey.

W oznaczeniu Uricult Plus paciorkowce jelitowe i pewna grupa paciorkowców B wytwarzają kolonie w różnych odcieniach czerwieni na trzecim, bezbarwnym agarze selektywnym dla paciorkowców jelitowych. Ten specjalny agar jest agarem chromogenicznym, co jeszcze bardziej ułatwia interpretację wyników.

W oznaczeniu Uricult Trio organizmy wytwarzające β-glukuronidazę tworzą kolonie w różnych odcieniach brązu lub szarości na trzecim, bezbarwnym agarze selektywnym dla E. coli. Ten specjalny agar jest agarem chromogenicznym, co jeszcze bardziej ułatwia interpretację wyników. U czterech z pięciu pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej zakażenie dróg moczowych jest wywołane przez bakterię E. coli.

Dokumenty i materiały

Uricult Data Sheet (PL)

Uricult Model Chart (GB)

Uricult Plus Model Chart (GB)

Uricult Trio Model Chart (GB)

Videos

Test Procedure Video (GB)

 

Ulotka z instrukcją obsługi

(Wyłącznie do celów informacyjnych. Najnowsza wersja ulotki znajduje się w zestawie.)

Uricult IFU (GB, FR, DE, ES, PT, IT, GR, CZ, SI, DK, NO, SE, FI), 67404

Uricult Plus IFU (GB, FR, DE, ES, PT, IT, GR, NL, CZ, SI, SE, FI), 67465

Uricult Trio IFU (GB, FR, DE, ES, PT, IT, GR, NL, CZ, SI, DK, NO, SE, FI), 68197

Karty charakterystyki

Karty charakterystyki w języku angielskim można znaleźć pod adresem: Uricult tests w części „Documents and materials“.
W języku polskim są dostępne na żądanie pod adresem: orion@oriondiagnostica.pl.

Jesteś zainteresowany tymi produktami?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Dane kontaktowe