Używamy plików cookie na naszych stronach internetowych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i jak najlepszej komfortu użytkowania.
Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej o plikach cookie tutaj.

X

Urządzenie QuikRead go

Aparat QuikRead go to kompaktowy, w pełni automatyczny instrument w połączeniu z zestawami testów QuikRead go służący do pomiarów ilościowych i jakościowych. Urządzenie QuikRead go oraz gotowe do użycia zestawy opracowano specjalnie do stosowania w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej. Aparat może być podłączany do systemów HIS/LIS.

Ogólnie

Identyfikowalność wyników zapewnia wysoką jakość i wiarygodność. Interfejs użytkownika urządzenia umożliwia personalizację szeregu ustawień. Istnieje możliwość wyboru z 19 różnych języków, łatwo można dodać dane identyfikacyjne pacjenta i/lub operatora. Co ważne, urządzenie można łatwo połączyć z akcesoriami, takimi jak czytnik kodów kreskowych i drukarka.

Łatwość użycia połączona z szybkością uzyskiwania wyników i ich wiarygodnością czyni system QuikRead go cennym narzędziem do codziennej diagnostyki dla fachowego personelu opieki zdrowotnej. 

Urządzenie QuikRead go zapewnia 

Łatwość użycia

  • Intuicyjny interfejs użytkownika
  • Interaktywny ekran dotykowy, który kieruje użytkowników za pomocą animacji

Minimalny czas przygotowania do pracy

  • Automatyczne mieszanie i dodawanie odczynników we wstępnie napełnionych kuwetach
  • Wyniki są automatycznie zapisywane w pamięci wewnętrznej instrumentu a ID użytkownika i/lub pacjenta można połączyć z wynikami

Połączenia

  • Trzy standardowe porty USB umożliwiają łatwe podłączenie nośników pamięci, drukarki i czytnika kodów kreskowych
  • Połączenie z LIS/HIS

Dane techniczne

Dostępne produkty
Zastosowanie Do stosowania w diagnostyce in vitro
Metoda

Immunoturbidymetryczna i fotometryczna

Rodzaj próbki Zależny od analitu
Informacje na temat instrumentu

QuikRead go instrument

27 cm x 15,5 cm x 14,5 cm

Czas do uzyskania wyniku Zależny od analitu: 2 do 4 minut
Odczytywanie wyniku Instrument odczytuje i wyświetla wynik
Czułość

Zależna od analitu

Swoistość

Zależna od analitu

Przechowywanie Podczas transportu i przechowywania temperatura otoczenia musi wynosić od 2 do 35°C. Chronić przed deszczem i wilgocią.
Wymagane dodatkowo

Zestawy testowe

Zastrzeżony znak towarowy QuikRead go to zastrzeżony znak towarowy firmy Orion Diagnostica Oy.

Informacje na temat urządzenia

Urządzenie QuikRead go to fotometr zdolny do uzyskiwania wyników ilościowych oraz jakościowych. Aparat opracowano i skalibrowano do pomiarów fotometrycznych i turbidymetrycznych. Aparat kieruje użytkownika całą procedurą, wyświetlając na ekranie serię komunikatów i animacji.

Urządzenie QuikRead go mierzy absorbancję kuwety i konwertuje wartość absorbancji na wartość stężenia lub wynik dodatni/ujemny na podstawie zakodowanych w etykiecie każdej kuwety wstępnie ustawionych danych kalibracyjnych testu.

Połączenia

Urządzenie QuikRead go można podłączyć do dowolnego systemu zdolnego do komunikacji z aparatem QuikRead go za pomocą protokołu ASTM. W tym celu system wymaga sterownika dla aparatu QuikRead go.

Po wykonaniu pomiaru urządzenie QuikRead go automatycznie wysyła komunikat ASTM, zawierający następujące dane: 

• ID pacjenta (jeżeli włączono ID pacjenta)
• Numer seryjny pomiaru
• Informacja na temat analitu / ID testu
• Wynik i jednostka wyniku
• ID operatora (jeżeli włączono ID operatora)
• Data i godzina pomiaru
• Informacje na temat rodzaju badania i numeru seryjnego

Dokładniejsze dane techniczne

Aparat jest wyposażony we wstępnie zaprogramowany mikroprocesor, który steruje etapami oznaczenia i przetwarzaniem danych. Identyfikacja testu, czas i krzywa kalibracyjna lub wartość odcięcia są zapisane w kodzie kreskowym każdej kuwety testowej. Gdy etykieta kuwety aktywuje mikroprocesor, steruje on i kieruje wszystkimi etapami oznaczenia oraz przekształca wartości absorbancji próbki na jednostki stężenia lub wartości odcięcia.

Fotometr

Fotometr QuikRead go obejmuje studzienkę pomiarową, trzy diody i detektory światła. Fotometr opracowano i skalibrowano do pomiarów fotometrycznych i turbidymetrycznych.

Ekran dotykowy

Interfejs użytkownika opiera się na łatwym w użyciu ekranie dotykowym. Jest on sterowany za pomocą wyświetlanych na ekranie przycisków dotykowych. Podaje on także użytkownikowi komunikaty i monity do wykonywania każdego etapu oznaczenia, wyniki testu i wyświetla komunikaty o błędach.

• 4-żyłowy, opornościowy
• Rozmiar ekranu: 116,16 x 87,12 mm
• Rozdzielczość: 640 x 480 pikseli

Wymiary i wymagania dotyczące zasilania

• Masa: 1,7 kg bez zasilacza
• Rozmiar: 27 x 15,5 x 14,5 cm

• Wymagania dotyczące zasilania:

100–240 V AC
Zasilacz 50–60 Hz lub akumulator. Pobór mocy 8 W.
• Zasilacz: dostarczany z urządzeniem
• Akumulator: dostarczany oddzielnie. Proszę zwrócić uwagę, że można stosować jedynie akumulator dostarczany dla instrumentu QuikRead go (nr kat.. 136205, akumulator urządzenia QuikRead go). 

Oprogramowanie urządzenia

Aparat jest dostarczany w stanie przygotowanym do pracy. Przed użyciem nie jest wymagana żadna instalacja oprogramowania. Aktualizacje oprogramowania można wgrać za pomocą nośnika USB (nr kat. 137540, nośnik USB z oprogramowaniem dla instrumentu QuikRead go).

Identyfikator aparatu

Każdy aparat QuikRead go ma unikalny numer seryjny, który można znaleźć na etykiecie na spodzie urządzenia.

Pamięć

Urządzenie QuikRead go posiada pamięć wewnętrzną przechowującą historię wyników, w niezależnych folderach podzielonych na próbki od pacjentów i próbki kontroli jakości. Wyniki są wyświetlane na ekranie, drukowane na drukarce, którą można podłączyć do QuikRead go lub wysyłane na nośnik USB jako plik .CSV. 

Zasilacz

Z urządzeniem dostarczany jest zasilacz. Ponadto aparat może wykorzystywać akumulator jako źródło zasilania. Wewnętrzny przełącznik w gnieździe przewodu automatycznie przełączy się z zasilania akumulatorowego na sieciowe. Akumulator QuikRead go jest sprzedawany oddzielnie (nr kat.. 136205). 

Połączenie szeregowe

Do połączenia szeregowego z systemami HIS/LIS za pomocą specjalnego przewodu można użyć gniazda RJ-45. Dodatkowe szczegóły mogą dostarczyć lokalni dostawcy.

Uziemienie sygnału: gniazdo 4
Dane odbierane: gniazdo 7
Dane wysyłane: gniazdo 5

QuikRead_go_Instrument_Male_connector_web 

QuikRead_go_Instrument_Pin_and_signal_direction_web

Bezpośrednie połączenie sieciowe za pomocą protokołu TCP/IP

Do bezpośredniego połączenia sieciowego z systemami HIS/LIS za pomocą standardowego przewodu można użyć gniazda RJ-45. 

Połączenie USB

Urządzenie ma trzy gniazda USB typu A. Gniazda te mogą być użyte do podłączenia drukarki, czytnika kodów kreskowych lub nośnika pamięci.

Drukarka do urządzenia QuikRead go

Drukarka etykiet Dymo 400/450 po podłączeniu do jednego z portów USB może służyć do drukowania wyników na etykietach (nr kat. 136203).

Czytnik kodów kreskowych do aparatu QuikRead go

Czytnik kodów kreskowych Opticon OPR-3201 służy do łatwego odczytywania ID pacjenta i/lub ID operatora. Podłącz czytnik kodów kreskowych do jednego z portów USB (nr kat. 136204).

Dokumenty i materiały

QuikRead go Instrument Data Sheet (PL)

QuikRead go Connectivity Datasheet (EN)

Produkty QuikRead go (PL)

QuikRead go eLearning (PL)

Videos

QuikRead go - Getting started (EN)

 

QuikRead go - Measurement flow (GB)

 

QuikRead go - Settings (GB)

 

QuikRead go - Accessories (GB)

 

Ulotka z instrukcją obsługi

(Wyłącznie do celów informacyjnych. Najnowsza wersja ulotki znajduje się w zestawie.)

QuikRead go Instrument IFU (FI, SE, NO, DK), 135867

QuikRead go Instrument IFU (CZ, SK, HU, PL), 135867

QuikRead go Instrument IFU (GB, DE, FR, IT), 133893

QuikRead go Instrument IFU (SI, RS, HR, GR), 133893

QuikRead go Instrument IFU (ES, PT, NL), 133893

Aktualizacja oprogramowania QuikRead go

Często zadawane pytania

Jaki rodzaj regularnej konserwacji wymaga aparat QuikRead go?
Urządzenie QuikRead go opracowano jako niewymagający żadnej regularnej konserwacji aparat. Urządzenie jest skalibrowane fabrycznie i w celu zapewnienia prawidłowego działania ma wewnętrzną procedurę autotestu podczas każdego pomiaru. Krzywa kalibracyjna lub wartość odcięcia dla każdego testu jest zapisana na etykiecie kuwety.

W jaki sposób należy czyścić urządzenie?
Aparat może być czyszczony z zewnątrz za pomocą niepylącej ściereczki zwilżonej w wodzie. W razie potrzeby można użyć łagodnego detergentu. Nie wolno dopuścić, aby płyn przedostał się do krawędzi wyświetlacza, studzienki pomiarowej lub gniazd. Nie należy stosować rozpuszczalników organicznych lub substancji żrących. W przypadku rozlania materiałów potencjalnie zakaźnych należy je natychmiast wytrzeć przy użyciu absorbującego papierowego ręcznika, a zanieczyszczone powierzchnie przemyć standardowym środkiem dezynfekującym lub 70% alkoholem etylowym. Materiały użyte do wyczyszczenia rozlanych cieczy, w tym rękawiczki, należy zutylizować jako niebezpieczne odpady biologiczne. 

Czy oprogramowanie wymaga aktualizowania?
Aparat QuikRead go ma wbudowane oprogramowanie. Wydawane są nowe wersje zawierające nowe funkcje, takie jak nowe anality, opcjonalne metody podłączania instrumentu do systemów LIS, rozszerzona pamięć wyników lub poprawki działania. Jeżeli chcesz użyć nowych funkcji, należy zaktualizować oprogramowanie urządzenia. Jeżeli zamierzasz używać urządzenia QuikRead go jak wcześniej i nie potrzebujesz nowych funkcji, nie musisz aktualizować oprogramowania. 

W jaki sposób dostarczane są aktualizacje oprogramowania?
Nowe oprogramowanie można zamówić od lokalnego dystrybutora, który dostarczy najnowszą wersję na nośniku USB. Aktualizacja oprogramowania za pomocą interfejsu użytkownika jest prosta:
Ustawienia => Cykl pomiarów => Konserwacja => Aktualiz. oprogram.
Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Jesteś zainteresowany tym produktem?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Dane kontaktowe