Używamy plików cookie na naszych stronach internetowych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i jak najlepszej komfortu użytkowania.
Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej o plikach cookie tutaj.

X

Testy Hygicult

Testy odciskowe Hygicult są przeznaczone do szybkiego monitorowania higieny mikrobiologicznej i/lub wstępnej identyfikacji drobnoustrojów (całkowitej liczby bakterii, Enterobacteriaceae, drożdży, pleśni i pałeczek jelitowych) na różnego rodzaju powierzchniach. Test można przeprowadzić na miejscu lub użyć podłoża jako dogodnego sposobu transportu próbek.

Ogólnie

Testy Hygicult to wiarygodne, ekonomiczne i oszczędzające czas testy wykonywane na miejscu. Są one dostępne w czterech wersjach. Hygicult TPC są przeznaczone do monitorowania ogólnego stanu higieny, ponieważ ułatwiają wzrost wszystkich rodzajów bakterii oraz drożdży i pleśni. Hygicult E oraz Hygicult E/ß-GUR są przeznaczone do wykrywania Enterobacteriaceae. Ponadto Hygicult E/ß-GUR wykrywają obecność organizmów ß-glukuronidazo-dodatnich (takich jak E. coli). Hygicult Y&F są przeznaczone do wykrywania drożdży i pleśni. Podłoża zanurzane Hygicult TPC i Hygicult E walidowano we wspólnym badaniu w 12 laboratoriach. Raporty walidacyjne zostały zatwierdzone przez organizacje AOAC i NMKL.

Testy Hygicult zapewniają

-       Możliwość natychmiastowego użycia na miejscu

-       Ustaloną, wiarygodną, dobrze udokumentowaną i sprawdzoną metodę

-       Brak liczenia kolonii, łatwą interpretację wyników za pomocą karty

-       Długi okres przydatności do użytku w porównaniu z podłożami mikrobiologicznymi

-       Opatentowane podłoże zawiasowe do wygodnego pobierania próbki z powierzchni

Dane techniczne

Dostępne produkty
Zastosowanie Do stosowania w diagnostyce in vitro
Metoda

Hodowla

Rodzaj próbki Próbka uzyskana przez kontakt, zanurzenie lub pocieranie
Czas do uzyskania wyniku Inkubacja przez 1 do 5 dni zależnie od produktu i temperatury
Odczytywanie wyniku Wizualny, półilościowy
Przechowywanie 18 - 25 °C
Wymagane dodatkowo

Inkubator do testów Hygicult E/ß-GUR i Hygicult E

Dodatkowe uwagi

Wartości graniczne dla liczby drobnoustrojów w zwykłej wodzie pitnej są zbyt niskie, aby mogły być wykryte metodą Hygicult

Zastrzeżony znak towarowy Hygicult to zastrzeżony znak towarowy firmy Orion Diagnostica Oy.

Informacje na temat testów

Podłoże Hygicult TPC jest pokryte z obu stron agarem Total Plate Count, który ułatwia szybki wzrost większości popularnych bakterii i grzybów. Test jest przeznaczony do wykrywania podwyższonej liczby całkowitej drobnoustrojów. Dlatego należy najpierw ustalić prawidłowe wartości.

Podłoże Hygicult E/ß-GUR jest pokryte z jednej strony zmodyfikowanym agarem Violet Red Bile (VRB) z dodatkiem glukozy, który umożliwia wzrost i tworzenie czerwonych kolonii przez bakterie należące do rodzaju Enterobacteriaceae. Glukoza umożliwia także wzrost i tworzenie kolonii przez niektóre inne gatunki. Druga strona szkiełka jest pokryta bezbarwnym agarem ß-Gur. Gatunki wytwarzające ß-glukuronidazę (takie jak E. coli) są zdolne do wzrostu i tworzenia brązowych kolonii po tej stronie. 

Podłoże Hygicult E jest pokryte z obu stron zmodyfikowanym agarem VRB, który umożliwia wzrost i tworzenie czerwonych kolonii przez bakterie należące do rodzaju Enterobacteriaceae. Glukoza umożliwia także wzrost i tworzenie kolonii przez niektóre inne gatunki.

Podłoże Hygicult Y&F jest pokryte z obu stron agarem Malt, który ułatwia szybki wzrost drożdży i pleśni. Wzrost bakterii jest zahamowany. Test jest przeznaczony do wykrywania podwyższonej liczby pleśni. Dlatego należy najpierw ustalić prawidłowe wartości.

Dokumenty i materiały

Dokumenty i materiały

Hygicult Family Brochure (PL)

Hygicult Model Chart (EN)

Hygicult Application Sheet In-house Control (EN)

Hygicult Application Sheet Indoor Swimming Pools and Spas (EN)

Hygicult and Orion Clean Card PRO Application Sheet Hospital Hygiene (EN)

Hygicult Application Sheet Monitoring Laundries and Textile Services (EN)

Hygicult Application Sheet Dedicated to Quality Case Migros (EN)

Videos

Test Procedure Video (EN)

 

Ulotka z instrukcją obsługi

(Wyłącznie do celów informacyjnych. Najnowsza wersja ulotki znajduje się w zestawie.)

Hygicult TPC IFU (GB, DE, FR, ES, IT, NL, DK, SE, FI), 68010

Hygicult E IFU (GB, DE, FR, ES, IT, NL, DK, SE, FI), 68012

Hygicult Y&F IFU (GB, DE, FR, ES, IT, NL, DK, SE, FI), 68013

Hygicult Eβ-GUR IFU (GB, DE, FR, ES, IT, NL, DK, SE, FI), 68267

Hygicult CF IFU (GB, DE, FR, ES, IT, NL, DK, SE, FI), 06036

Karty charakterystyki

Karty charakterystyki w języku angielskim można znaleźć pod adresem: Hygicult tests w części „Documents and materials“.
W języku polskim są dostępne na żądanie pod adresem: orion@oriondiagnostica.pl.

Często zadawane pytania

Czy podłoży Hygicult można używać do wykrywania dermatofitów, takich jak Trichophyton menatgrophytes lub T. rubrum?
Dermatofity (Trichophyton, Epidermophyton) mogą zakażać skórę, włosy i paznokcie. Narażenie na dermatofity może występować w publicznych pływalniach i innych wilgotnych miejscach. Jednak prawidłowa, zdrowa skóra nie ulega łatwo zakażeniu. Dermatofity rosną na podłożach Hygicult Y&F, ale testu Y&F nie można użyć do swoistego wykrywania tych gatunków. Y&F to podłoże wzrostowe dla wszystkich drożdży i pleśni.

Czy test Hygicult nadaje się do wykrywania bakterii w wodzie?
Jakość wody pitnej powinna być badana zgodnie z przepisami i rozporządzeniami obowiązującymi w danym kraju. W celu uzyskania dalszych informacji proszę skontaktować się z lokalnymi władzami zajmującymi się bezpieczeństwem żywności lub laboratoriami środowiskowymi.

Test Hygicult może być stosowany do monitorowania ścieków i wież chłodniczych, ale nie jest wystarczająco czuły dla wody pitnej. Granica czułości testu Hygicult TPC wynosi 1000 cfu/ml lub cfu/cm2, natomiast granica dla wody pitnej to <100 cfu/ml. 

Czy podłoża odciskowe Hygicult mogą być stosowane jako sposób transportu, jeżeli próbki trzeba zabrać do laboratorium mikrobiologicznego w celu dalszej hodowli?
Tak. Podłoża odciskowe Hygicult są doskonałe do tego celu.

Czy bakterie jelitowe można wykrywać w próbce, która była zamrożona?
Tak. Bakterie jelitowe mogą przeżyć zamrażanie. 

Podłoże częściowo lub całkowicie się oddzieliło. Dlaczego tak się stało? Czy szkiełko nadal nadaje się do użytku?
Nie należy używać szkiełka. Odpadanie agaru najprawdopodobniej jest spowodowane brakiem ostrożności podczas transportu. 

Jakie szczepy bakterii rosną na podłożu Hygicult TPC?
Podłoże TPC jest pokryte agarem Total Plate Count, który ułatwia szybki wzrost większości popularnych bakterii i pleśni. Nie przeprowadzono wyczerpującego badania na wszystkich możliwych organizmach i nie ma konieczności przeprowadzania takiego badania. Ważne jest zrozumienie, że TPC nie oznacza swoistego wykrywania jakiegokowlwiek drobnoustroju. Test ten jest raczej wskaźnikiem ogólnej liczby skażenia drobnoustrojowego.

Jaka jest objętość próbki pobieranej przez zanurzane podłoża Hygicult podczas zanurzania?
Objętość szacuje się na 40 - 50 μl na podłoże.

W jakich przypadkach test Hygicult jest bardziej odpowiedni do analizy higieny środowiskowej niż metoda ATP (luminescencja)?
Zawsze, gdy wymagana jest liczba żywych bakterii. Liczba żywych bakterii wskazuje stan higieniczny powierzchni i czy stanowią one potencjalne zagrożenie dla przedmiotów, które mogą zostać skażone podczas kontaktu z nimi. 

Czy jakiekolwiek produkty Hygicult swoiście identyfikują drobnoustroje (takie jak Legionella lub inne patogeny)?
Nie. Trzeba użyć metod swoistych dla danego patogenu.

Jakie jest pole powierzchni podłoża Hygicult?
Jedna strona podłoża Hygicult to około 8,5 cm2, a obie strony mają łączną powierzchnię około 17 cm2

Podłoże hodowlane ma wygląd pomarańczowy. Co jest nie tak? Czy podłoże nadal nadaje się do użytku?
Podłoże nie nadaje się do użytku. Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest zamrażanie. Po zamrożeniu probówki najprawdopodobniej zawierają nadmierną ilość wody.

Powierzchnia agaru jest skurczona, chociaż nie upłynęła jego data ważności. Dlaczego tak się stało? Czy podłoże nadal nadaje się do użytku?
Agar nadaje się do użytku, jeżeli podłoże skurczyło się o mniej niż 2 mm od krawędzi plastikowej ramki i warstwa agaru jest nad krawędziami. 

W probówce jest płyn. Czy mogę użyć podłoża mimo obecności płynu?
Płyn ten to woda skroplona z agaru na ściankach probówki spowodowany wahaniami temperatury. Jeżeli obecność wody to jedynie krople, a agar wygląda normalnie, można używać podłoża. Dodatkowe krople można strząsnąć po pobraniu próbki i przed zamknięciem probówki.

Co oznacza w praktyce, że test Hygicult można wykonywać „na miejscu”?
Oznacza to, że pobieranie próbki, inkubację i interpretację można wykonać na miejscu unikając wysyłania próbek do laboratorium i tym samym unikając kosztów laboratoryjnych.

Zaleca się, aby utylizację podłoża Hygicult przeprowadzać, zanurzając je na noc w odpowiednim środku dezynfekującym. Czy zalecane są jakiekolwiek określone środki dezynfekujące?
Do tego celu nadaje się dowolny środek dezynfekujący przeznaczony do dezynfekcji powierzchni. Trudno zalecić konkretny środek, ponieważ na świecie dostępnych jest wiele środków dezynfekujących pod wieloma nazwami handlowymi. Najwygodniej jest używać tego, który jest dostępny w danym ośrodku.

Jesteś zainteresowany tymi produktami?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Dane kontaktowe