Używamy plików cookie na naszych stronach internetowych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i jak najlepszej komfortu użytkowania.
Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej o plikach cookie tutaj.

X

Testy Easicult

Podłoża zanurzane Easicult są przeznaczone do monitorowania skażeń mikrobiologicznych (całkowita liczba bakterii i grzybów) w różnych środowiskach przemysłowych. Testy można przeprowadzić na miejscu i/lub w dogodny sposób próbki przetransportować. Używanie testów Easicult nie wymaga żadnego specjalnego szkolenia, zaawansowanego przygotowywania ani sprzętu.

Ogólnie

Testy Easicult pomagają utrzymywać wysoką jakość mikrobiologiczną podczas całego procesu wytwarzania. Pomagają one w optymalizacji prawidłowego wykorzystywania środków biobójczych i przedłużają cykl życia płynów do procesów przemysłowych, zapobiegają procesom zatykania i/lub korozji oraz przerwom spowodowanym przez zanieczyszczenie mikrobiologiczne.
Testy podłoży zanurzanych Easicult dostępne są w pięciu wersjach: Easicult Combi do jednoczesnego szacowania całkowitej liczby bakterii, drożdży i pleśni, Easicult TTC do szacowania całkowitej liczby bakterii oraz Easicult M do monitorowania skażenia grzybami.

Testy Easicult zapewniają 

  • Łatwe w użyciu testy na miejscu do monitorowania skażenia mikrobiologicznego
  • Ustaloną i wiarygodną metodę oferującą pewność uzyskanego wyniku
  • Brak liczenia kolonii, łatwą interpretację wyników za pomocą karty modelowej

Dane techniczne

Dostępne produkty
Metoda

Hodowla

Rodzaj próbki Płyn
Czas do uzyskania wyniku Inkubacja przez 1 - 7 dni, zależnie od stosowanego produktu i temperatury
Odczytywanie wyniku Wizualny, półilościowy
Przechowywanie 18 – 25°C
Wymagane dodatkowo

Można użyć inkubatora

Zastrzeżony znak towarowy Easicult to zastrzeżony znak towarowy firmy Orion Diagnostica Oy.

Informacje na temat testów

Testy Easicult mogą być używane do monitorowania płynów obróbkowych, chłodziw, paliwa i zbiorników oleju oraz płynów przemysłowych w przemyśle papierniczym i celulozowym. Testy są także przydatne w przemyśle kosmetycznym oraz farbiarskim i lakierniczym.

Easicult Combi to zawierające dwa podłoża zanurzane pokryte z jednej strony agarem TTC, który ułatwia wzrost najpopularniejszych bakterii. Druga strona jest pokryta agarem Rose Bengal, który ułatwia wzrost pleśni i drożdży. Podłoże jest przeznaczone do jednoczesnego szacowania całkowitej liczby bakterii, drożdży i pleśni.

Easicult TTC jest pokryty z obu stron podłożem TTC, które ułatwia wzrost najpopularniejszych bakterii. Jest on przeznaczony do szacowania całkowitej liczby bakterii.

Easicult M jest pokryty z obu stron podłożem wzrostowym, które ułatwia wzrost pleśni i drożdży. Jest on przeznaczony do monitorowania skażenia grzybami w różnych środowiskach przemysłowych.

Zarówno płytki zanurzane Easicult Combi, jak i Easicult TTC są dostępne w dwóch różnych wersjach: z probówką polistyrenową (PS) oraz probówką polipropylenową (PP). Produkt z probówką PP oferuje użytkownikom dłuższą stabilność niż probówka PS. Jeżeli jednak test będzie narażony na zmienne warunki środowiska, zalecane jest użycie probówki PS, ponieważ zatrzymuje ona mniej skroplonej wody.

Dokumenty i materiały

Easicult Family Brochure (PL)

Easicult Model Chart (EN)

Easicult Application Sheet Microbial Contamination in Jet Fuel (EN)

Easicult Application Sheet Microbial Contamination in Metalworking Fluids (EN)

Videos

Test Procedure Video (EN)

 

Ulotka z instrukcją obsługi

(Wyłącznie do celów informacyjnych. Najnowsza wersja ulotki znajduje się w zestawie.)

Easicult TTC IFU (GB, DE, FR, RU, ES, IT, NL, SE, FI), 67683

Easicult Combi IFU (GB, DE, FR, RU, ES, IT, NL, SE, FI), 67987

Easicult M IFU (GB, DE, FR, RU, ES, IT, NL, SE, FI), 67686

Karty charakterystyki

Karty charakterystyki w języku angielskim można znaleźć pod adresem: Easicult tests w części „Documents and materials“.
W języku polskim są dostępne na żądanie pod adresem: orion@oriondiagnostica.pl.

Często zadawane pytania

W jaki sposób utylizować produkt Easicult?
Jakikolwiek wzrost na płytkach zanurzanych może być spowodowany przez patogeny. Dlatego używane płytki powinny być utylizowane przez spalanie, autoklawowanie lub zanurzanie w środku dezynfekującym przez noc - zawsze przestrzegając lokalnych praw i przepisów. 

Czy wszystkie kolonie po „różowej stronie” szkiełka zanurzanego Easicult Combi należy uważać za drożdże lub pleśń? Czy wszystkie kolonie po „bladej stronie” należy uważać za bakterie?
„Różowa strona” to agar Rose-Bengal do wykrywania drożdży i pleśni. Zawiera on antybiotyki w celu hamowania wzrostu bakterii. Jednak jest możliwe (chociaż rzadko), że pewne bakterie będą oporne na te antybiotyki.
„Blada strona” to agar TTC, która ułatwia wzrost większości bakterii. To samo dotyczy agaru bakteryjnego. Ponadto wiele drożdży i pleśni może występować na agarze TTC, który nie zawiera substancji hamujących. Zwykle drożdże i pleśnie potrzebują więcej czasu na wzrost, natomiast kolonie bakteryjne pojawiają się wcześniej.  

Moja powierzchnia testowa niemal natychmiast zmieniła kolor na czerwony lub różowy. Czy mam dużo bakterii?
Nie, najprawdopodobniej jest to reakcja chemiczna. Barwnik TTC na płytkach Easicult TTC i Easicult Combi (TTC jest dodawany do podłoża, aby zabarwić kolonie na czerwono) reaguje podczas rozkładu składników odżywczych w podłożu. Reakcja może być spowodowana przez bakterie lub określone związki chemiczne. Jeżeli zmiana koloru jest spowodowana reakcją chemiczną, powinna wystąpić w ciągu pierwszych 15 - 30 minut. Ponadto w tym czasie na powierzchni testowej nie byłyby widoczne kolonie.

Co oznacza 103, 104, 105 itd.?
Liczby będące indeksem górnym określają potęgi 10. Jeżeli próbka jest interpretowana jako zawierająca 103 mikroorganizmów/ml, oznacza to, że występuje 10 × 10 × 10 lub 1000 mikroorganizmów. Jeżeli występuje 104 mikroorganizmów, oznacza to 10 000 mikroorganizmów i tak dalej. 

Laboratorium odesłało wyniki, ale nie mam pewności, co one oznaczają.
Całkowita liczba kolonii na płytce, całkowita liczba żywych kolonii oraz liczba kolonii na płytce to różne pojęcia dotyczące „całkowitej liczby bakterii”. Normalnie laboratorium podaje wynik przy użyciu liczb 1 - 10 będących potęgami 10. Na przykład: 2,4 × 103 oznacza, że zidentyfikowano 2400 bakterii na mililitr. Wynik testu Easicult przeprowadzony na tej samej próbce zostałby zinterpretowany jako 103.

Nasze testy inkubowaliśmy przez ponad 48 godzin. Czy jest to problem?
Testy mogą być inkubowane przez 48 godzin lub dłużej. W wielu przypadkach jest to zalecane, aby umożliwić pojawienie się organizmów wolno rosnących. 

Instrukcje zestawu określają okres inkubacji jako 24 - 36 godzin. Jak długo należy inkubować testy?
Jeżeli testy są inkubowane w temperaturze pokojowej, zaleca się inkubację przez 2 - 4 dni. W przypadku inkubacji testów w temperaturze 30°C, testy mogą być odczytywane po 24 godzinach, a następnie zwracane do inkubatora i sprawdzane ponownie po 48 i 96 godzinach. 

Niektóre kolonie urosły bardzo duże. Czy to oznacza, że mikroorganizmów jest więcej?
Nie, „punkt” lub wielkość kolonii jest niezależna od liczby mikroorganizmów. Z zasady im mniej organizmów, tym więcej przestrzeni i składników jest dla nich dostępnych, co może prowadzić do powstawania większych kolonii. Jednak nie zawsze tak się dzieje. 

Czy jakikolwiek produkt Easicult identyfikuje mikroorganizmy, takie jak Legionella lub inne patogeny?
Identyfikacja określonych mikroorganizmów jest bardzo złożona i zwykle wykonywana jedynie w laboratorium mikrobiologicznym. Płytki zanurzane Easicult nie są przeznaczone do wykrywania określonych patogenów.

Czy testy wymagają inkubacji w świetle lub ciemności?
Dopuszczalne są oba warianty, ponieważ obecność światła nie ma wpływu na sam test. Jednak podczas inkubacji należy unikać narażenia na bezpośrednie światło słoneczne.

Niektóre kolonie nie są czerwone na agarze Easicult TTC. Co to znaczy?
Kolonie zmieniają kolor na czerwony z powodu redukcji barwnika wskaźnikowego. Barwnik ten jest dodawany, aby wspomóc wyświetlanie kolonii na tle powierzchni testu. Pewne bakterie nie zawsze redukują ten barwnik, co okazjonalnie może dawać kolonie bezbarwne. 

W jaki sposób można przechowywać test Easicult?
Test Easicult powinien być przechowywany w temperaturze pokojowej, chroniony przed ciągami i wahaniami temperatury w celu zachowania poziomu wilgotności i równowagi składników odżywczych w agarze. Unikać zamrażania i bezpośredniego nasłonecznienia. 

Instrukcje zestawu testu określają zakres temperatury inkubacji. Jaka jest rzeczywista wymagana temperatura inkubacji?
Jeżeli dostępny jest inkubator, testy należy inkubować w temperaturze 27 - 30°C. Jeżeli nie ma dostępnego inkubatora, testy należy inkubować w temperaturze pokojowej (18 - 25°C). W takim przypadku zalecany jest wydłużony czas inkubacji. 

Jaka jest dopuszczalna liczba bakterii, którą może zawierać woda chłodnicza?
Ogólna wytyczna to 103 - 104 CFU/ml w przypadku wody chłodniczej. Jednak należy samodzielnie określić dopuszczalny poziom bakterii dla określonego systemu. 

Mam pudełko testów Easicult, których termin ważności upłynął. Czy nadal mogę używać testów?
Testy Easicult mają datę ważności wydrukowaną z boku każdego pudełka. Data ważności została określona na podstawie rzeczywistych danych dotyczących stabilności. W celu zapewnienia wiarygodnych wyników, test Easicult powinien być używany przed upływem tej daty.

Jesteś zainteresowany tymi produktami?

Skontaktuj się z nami
Formularz kontaktowy
Dane kontaktowe